Výrobci

Měřítka

  • G - 45mm
  • 0 - 32mm
  • H0 - 1:87 - 16,5mm
  • H0e - 1:87 - 9mm
  • H0m - 1:87 - 12mm
  • TT - 1:120 - 12mm
  • N - 1 : 160 = 9 mm
  • Z - 1 : 220 = 6,5 mm

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou GDPR

Tímto vám nabízíme srozumitelný přehled jak zpracováváme vaše osobní údaje dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Na prvním místě je u nás spokojenost a ochrana zákazníka a jeho osobních údajů.

Žádáme od vás pouze ty informace, které skutečně potřebujeme.

Které osobní informace potřebujeme?

   Jsou to informace osobními povahy, jaké poskytujete při objednávání zboží telefonem nebo mejlem.

K čemu potřebujeme vaše osobní údaje?

   Vyřídit objednávku

   Podat zásilku doručovateli

   Zajistit výměnu zboží nebo jeho reklamaci

   Informovat vás, pokud dojde k problémům s doručením

  Odpovědět na vaše dotazy

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytnou dobu.

Podrobněji o vašich právech:

   Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR)

   Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR)

   Máte právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR)

   Máte právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

   Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR)

   Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

   Máte právo si zapnout ve svém prohlížeči anonymní režim či nastavit soubory cookies, pokud vám vadí naše analýza prodejnosti.

Za jakých okolností nemůžeme vaše osobní údaje odstranit? 

   Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné  opodstatněné důvody.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.